lnwshop logo

เชือกฟอกสีล้วน

เชือกฟอกสีล้วน
เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 1เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 2เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 3เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 4เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 5เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 6เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 7เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 8เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 9เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 10เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 11เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 12เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 13เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 14เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 15เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 16เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 17เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 18เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 19เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 20เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 21เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 22เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 23เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 24เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 25เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 26เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 27เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 28เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 29เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 30เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 31เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 32เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 33เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 34เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 35เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 36เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 37เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 38เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 39เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 40เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 41เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 42เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 43เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 44เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 45เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 46เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 47เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 48เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 49เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 50เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 51เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 52เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 53เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 54เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 55เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 56เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 57เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 58เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 59เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 60เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 61เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 62เชือกฟอกสีล้วน thumbnail 63
หมวดหมู่ ไหมพรม
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
ประเภท สินค้าใหม่
อัพเดทล่าสุด 29 พ.ย. 2560
ความพึงพอใจ ยังไม่มีความคิดเห็น
กรุณาเลือกชนิดสินค้าด้านล่างค่ะ
Share
Scan this!
#001 (ม่วงอ่อน)
#001 (ม่วงอ่อน)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#002 (ม่วงไทยพาณิชย์)
#002 (ม่วงไทยพาณิชย์)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#003 (ฟ้าอ่อน)
#003 (ฟ้าอ่อน)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#004 (ฟ้าเข้ม)
#004 (ฟ้าเข้ม)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#005 (เขียวใบเตย)
#005 (เขียวใบเตย)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#006 (เขียวเข้ม)
#006 (เขียวเข้ม)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#008 (ส้ม)
#008 (ส้ม)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#009 (ชมพูอ่อน)
#009 (ชมพูอ่อน)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#010 (ชมพูเข้ม)
#010 (ชมพูเข้ม)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#011 (ส้มแคนตาลูป)
#011 (ส้มแคนตาลูป)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#012 (เหลืองอ่อน)
#012 (เหลืองอ่อน)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#014 (ครีม)
#014 (ครีม)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#016 (ขาว)
#016 (ขาว)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#018 (น้ำตาลแดง)
#018 (น้ำตาลแดง)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#019 (แดง)
#019 (แดง)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#020 (ดำ)
#020 (ดำ)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#021 (ช็อคกิ้งพิ้งค์)
#021 (ช็อคกิ้งพิ้งค์)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สั่งซื้อได้ 16 ชิ้น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#022 (เทา)
#022 (เทา)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#023 (เขียวมะนาว)
#023 (เขียวมะนาว)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#024 (เปลือกมังคุด)
#024 (เปลือกมังคุด)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#025 (อิฐแดง)
#025 (อิฐแดง)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
สั่งซื้อได้ 8 ชิ้น
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#026 (เขียวอ่อน)
#026 (เขียวอ่อน)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#027 (บลูโอเชี่ยน)
#027 (บลูโอเชี่ยน)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#028 (เขียวขี้ม้า)
#028 (เขียวขี้ม้า)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
#029 (ชมพูกะปิ)
#029 (ชมพูกะปิ)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
N001 (ขาว)
N001 (ขาว)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
N002 (ครีม)
N002 (ครีม)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
N003 (ดิบ)
N003 (ดิบ)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
N005 (เหลือง)
N005 (เหลือง)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
N006 (เหลืองหมีพู)
N006 (เหลืองหมีพู)
ราคา 28.00 บาท
น้ำหนัก 100 กรัม
สถานะสินค้า พร้อมส่ง
จำนวน
ชิ้น
หยิบลงตะกร้า
1
2
ถัดไป ›
แสดงชิ้นที่ 1-30 จากทั้งหมด 49 ชิ้น

เชือกฟอก เบอร์#12 สีล้วน

คุณสมบัติ : ฝ้ายเบอร์ 10 ย้อมสี และตีเกลียวเข้าด้วยกัน 12 เส้น จึงได้ชื่อว่า " เชือกฟอก เบอร์#12 " ลักษณะเส้นจะค่อนข้างแข็ง เพื่อความอยู่ทรงของชิ้นงาน สำหรับเชือกฟอกที่ทางร้านนำมาจำหน่าย จะไม่แข็งมากเกินไปจนทำให้เจ็บมือขณะถัก
ส่วนประกอบ : ฝ้าย 100%
ขนาด : 2.75 มม.
น้ำหนัก : 100 กรัม
ความยาว : 125 หลา (ประมาณ 110 เมตร)
อุปกรณ์ที่สามารถใช้ได้ :
1. เข็มทอง 2 หัว เบอร์ 4/0 หรือ 5/0 ( 2.5 มม. หรือ 3.0 มม. )
2. อุปกรณ์สำหรับงานประดิษฐ์อื่น ๆ ตามต้องการ
ข้อแนะนำในการใช้งาน :
1. สามารถซักแบบปรกติได้
2. เชือกสีเข้มอาจมีสีตกซึมบ้างในน้ำแรกของการซัก
ชิ้นงานที่แนะนำ :
1. หมวกสำหรับกันแดด
2. กระเป๋า
3. ตุ๊กตามัดเชือก (ตุ๊กตาวูดู)

 

*เชือกฟอกของทางร้านเรา สินค้าที่จำหน่ายจะเป็นสินค้าของโรงงาน อยู่ 2 โรงงาน

  เชือกฟอกรหัสที่ขึ้นต้นด้วยตัว N จะเป็นเชือกฟอกโรงงานใหม่ ที่ซั่งซื้อและสินค้ามีทยอยทยอยเข้ามาตลอด

  ในส่วนของโรงงานเก่าโรงงานได้เลิกผลิตสินค้า ไม่มีสินค้านำเข้า  และยังคงเหลือสินค้าในสต็อกเท่าที่มีครับ* 

 

 

* ถ้าลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม  สามารถสอบถามแอดมินของร้าน ผ่านทางไลน์ ก่อนสั่งซื้อ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน (เวลาทำการของแอดมิน 8.00-17.00 น. วันจันทร์-เสาร์)

Official LINE ID : @klungmai

* กดปุ่มด้านล่าง แล้วเพิ่มเพื่อน *

เพิ่มเพื่อนตัวอย่างการใช้งานเชือกฟอก ถักเป็นกระเป๋า

สินค้านี้ยังไม่มีคนรีวิว
คำถาม
รายละเอียด
ชื่อผู้ถาม
ข้อมูลสำหรับการติดต่อกลับ (ไม่เปิดเผย เห็นเฉพาะเจ้าของร้าน)
อีเมล
เบอร์มือถือ
  • ถาม
นางมารบินเดี่ยว
นางมารบินเดี่ยว
14.207.184.x
26 ก.ค. 2560 14:21 น.
หัวข้อ :ตามหาอุปรกรณ์
ไม่ทราบว่าที่ร้านมีตัวแม่เหล็กติดกระเป๋าขายมั๊ยคะ
เปิ้ล
เปิ้ล
210.213.58.x
3 ก.พ. 2559 13:58 น.
หัวข้อ :เรื่อง เชือกฟอก
ต้องการซื้อเชือกฟอก เบอร์ 016, 005, 028, 017 ไม่ทราบว่าต้องสั่งอย่างไร และขายอย่างไรคะและสีตกมากหรือเปล่า
ปิรันย่า
ปิรันย่า
171.96.185.x
25 ธ.ค. 2558 13:48 น.
หัวข้อ :ถักหมวก และกระเป๋า
หมวก และกระเป๋าสะพาย ควรใช้เชือกอย่างละกี่ก้อนคะ
เอื้อย
เอื้อย
124.120.184.x
11 มิ.ย. 2557 22:14 น.
หัวข้อ :
ไม่แน่ใจว่าขนาดที่บอกว่าเท่ากับไหมพรม4ไพลพอจะเทียบเท่ากับเชือกเบอร์12ได้มั้ยคะ คือเคยถักกระเป๋าโดยใช้เชือกเบอร์12 แต่เห็นที่ร้านคุณมีหลายสีให้เลือกเยอะเลยอยากจะลองเปลี่ยนมาใช้ดูแต่ไม่แน่ใจว่าขนาดเชือกจะต่างกันเยอะมั้ยหน่ะค่ะ
ข้าว
ข้าว
171.101.229.x
25 พ.ย. 2556 12:07 น.
หัวข้อ :ไหมกกระเป๋า
เชือกฟอก กับไหมคอตต้อน ถักกระเป๋าแบบไหนสวยกว่ากันอะคะ
amity
amity
49.230.164.x
12 ก.ย. 2556 13:41 น.
หัวข้อ :หมวกมีปีกใช้ปรัมาณกี่กลุ่มคะ
หมวกมีปีกใช้ประมาณกี่กลุ่มคะ
โอ้เอ้
โอ้เอ้
110.168.177.x
2 ส.ค. 2555 16:21 น.
หัวข้อ :เชือกฟอกแบบไม่ย้อมสี
เชือกฟอกแบบไม่ย้อมสี(สีดิบ) รหัส 014 ใช่ป่าวค่ะ
แล้วสีน้ำตาลที่เข้มกว่า 018 มีมั้ยค่ะ
แบบไม่ย้อม เบอร์ 014 ถูกต้องครับ ...
สีน้ำตาลเข้มกว่า 018 ไม่มีครับ ...
เจ้าของร้าน
เจ้าของร้าน
2 ส.ค. 2555 16:59 น.
.
สามารถโอนยอดได้ตามแจ้งในอีเมล์โดยไม่ต้องรอยืนยัน
.
ธ.กรุงไทย สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูน ออมทรัพย์
ธ.กรุงศรีอยุธยา สาขานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน) ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขานิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ (ลำพูน) ออมทรัพย์
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขามาบุญครอง (กรุงเทพฯ) ออมทรัพย์
ธ.กสิกรไทย สาขาบิ๊กซี ลำพูน ออมทรัพย์
ธ.ทหารไทย สาขาบิ๊กซี ลำพูน ออมทรัพย์
ธ.กรุงเทพ สาขาบิ๊กซี ลำพูน สะสมทรัพย์
พร้อมเพย์ สาขา- -
เพื่อความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายและมิตรภาพที่ดีต่อกัน กรุณาทำความเข้าใจเงื่อนไข

 

สอบถามเพิ่มเติม
จ.-ส. : 8.00 - 17.00 น.

ทาง ​line สะดวก และรวดเร็วที่สุด

Official Line ID : @klungmai

* กดปุ่มด้านล่าง แล้วเพิ่มเพื่อน *

เพิ่มเพื่อน

* สแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน *
089 952 6530

KlungmaiShop@gmail.com

  • ค้นหา
*ใส่ order id หรือ email ที่ใช้ในการสั่งซื้อ
ดูรหัสพัสดุทั้งหมด »
ติดตามร้านของเราผ่านแอพได้แล้ววันนี้
  • พิมพ์ “คลังไหม” ในช่อง Search
  • หรือเข้าจากรายการร้านค้าโปรดของฉัน

เข้าร่วมร้านค้า

ร้านคลังไหม
ร้านคลังไหม
www.klungmai.com/
สมัครสมาชิกร้านนี้ เพื่อรับสิทธิพิเศษ

เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)

หน้าที่เข้าชม3,968,742 ครั้ง
ผู้ชมทั้งหมด1,395,809 ครั้ง
เปิดร้าน4 มี.ค. 2554
ร้านค้าอัพเดท19 ม.ค. 2561
ตะกร้าของฉัน (0)
มีสินค้าทั้งหมด 0 ชนิด 0 ชิ้น
0 บาทราคาสินค้าทั้งหมด
(ยังไม่รวมค่าจัดส่ง)
สั่งซื้อสินค้า
ตะกร้า
( 0 )
รายการสั่งซื้อของฉัน
เข้าสู่ระบบด้วย
เข้าสู่ระบบ
สมัครสมาชิก

ยังไม่มีบัญชีเทพ สร้างบัญชีใหม่ ไม่เกิน 5 นาที
สมัครสมาชิก (ฟรี)
รายการสั่งซื้อของฉัน
ข้อมูลร้านค้านี้
ร้านคลังไหม
คลังไหม
จำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ไหมพรม 95KARAT, S&C, ไหมพรมตราแกะคู่ไหมแฟนซี ไหมขนแกะสีล้วน, ไหมขนแกะสีเหลือบ, ไหมพรมรังไหม (ไหมปอมปอม), ไหมดอกไม้, ไหมแผ่น(ไหมริบบิ้น), ไหมป๊อบคอร์น, ไหมขนนก ฯลฯคอตต้อน(ฝ้าย) เชือกฟอก, ด้ายถัก(ไหมคอตต้อนเส้นเล็ก), เชือกร่ม THE SUN, เชือกร่มสีล้วน, เชือกร่มดิ้นเงิน, เชือกร่มดิ้นทอง, เชือกร่มสีเหลือบ, ไหมนกกระยาง หูกระเป๋า สายกระเป๋า ปากกระเป๋า มีทั้งชนิดไม้ พลาสติก หนัง และโลหะอุปกรณ์ตกแต่งตุ๊กตา อาทิ ลูกตากระดุม, ลูกตากลิ้ง, จมูก, ผ้าสักหลาด, โบว์, ริบบิ้น, พวงกุญแจ, สายคล้องโทรศัพท์ เป็นต้นใยโพลีเอสเตอร์อุปกรณ์งานฝีมือ อาทิ เข็มโครเชต์, ไม้นิตทั้งแบบตรงและแบบวงกลม, บล็อกไม้, อีซีนิต เป็นต้นหนังสืองานฝีมือ มีทั้งในงานนิตติ้งและโครเชต์มากมายหลายปกให้เลือก ร้านตั้งอยู่เยื้องทางแยกเข้าเทศบาล ต.บ้านกลาง จากแยกนิคมอุตสาหกรรมลำพูนทางไป อ.บ้านธิ ประมาณ 3.4 กม.ทางด้านซ้ายมือ ฝั่งตรงข้ามกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขานิคมอุตสาหกรรมลำพูนดูแผนที่ได้ที่หน้าติดต่อเรา(โทรฯ สอบถามเส้นทางได้ที่ 089 952 6530)สำหรับลูกค้าที่สะดวกเดินทางมาที่ร้าน ทางร้านสอนงานถักไหมพรมให้ฟรี โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย(เวลาที่สะดวก 10.00 - 15.00) เปิดให้บริการ จันทร์ - เสาร์ เวลา 8.00 - 18.30 น.อาทิตย์ เวลา 8.00 - 17.00 น.
เบอร์โทร : 089 952 6530
อีเมล : KlungmaiShop@gmail.com
ส่งข้อความติดต่อร้าน
เกี่ยวกับร้านค้านี้
สินค้าที่ดูล่าสุด
บันทึกเป็นร้านโปรด
Join (สมัครสมาชิกร้าน)
แชร์หน้านี้
แชร์หน้านี้
พูดคุยกับร้านนี้

TOP เลื่อนขึ้นบนสุด
Go to Top